รับสมัครงานตำแหน่ง Graphic Designer

เงินเดือน 20000+ หน้าที่รับผิดชอบ 1. ทำการตลาดออนไลน์ให้กับบริษัทฯ และ Account ลูกค้า 2. ออกแบบ Artwork เน้นงานด้าน Branding, C.I., Ads 3. ดราฟท์โลโก้ตามสินค้าและโลโก้ลูกค้าของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ทำการตลาดออนไลน์ทุกช่องทาง เช่น Facebook IG Website ฯลฯ 5. ทำสื่อการตลาดออนไลน์ได้ ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ 6. มีความคิดสร้างสรรค์ ในการครีเอทงานได้ดี 7. ออกแบบ INFOGRAPHIC ได้ดี คุณสมบัติ 1. จบปริญญาตรีขึ้นไป 2. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี 3. มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป 4. ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านสื่อดิจิทัล ส่ง Resume ได้ที่ […]

รับสมัครงานตำแหน่ง Ads Optimizer

เงินเดือน 20000+ หน้าที่รับผิดชอบ 1. ตั้งค่าแคมเปญและดำเนินการ สร้างและทดสอบแท็กโฆษณาสำหรับแคมเปญ 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฆษณาตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคและให้วิธีแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาที่สร้างสรรค์ 3. ประสานงานกับทีมงานภายในเพื่อจัดทำแคมเปญ 4. ให้การสนับสนุนทีมจัดการบัญชีสำหรับรายงานความคืบหน้า การเพิ่มประสิทธิภาพ และคำแนะนำ 5. จัดสรรงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณสำหรับแต่ละแคมเปญ 6. สามารถให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโฆษณาได้ คุณสมบัติ 1. จบปริญญาตรีขึ้นไป 2. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี 3. มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป 4. ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านสื่อดิจิทัล ส่ง Resume ได้ที่ careers@ensurecomm.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 064-1685328 (คุณเดียร์)

รับสมัครงานตำแหน่ง Creative Content

เงินเดือน 20000+ หน้าที่รับผิดชอบ 1. วิเคราะห์ความต้องการ คิดรูปแบบและเนื้อหาเพื่อผลิตสื่อให้ตรงตามโจทย์ 2. ควบคุมดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 3. ออกแบบแนวทางการทำคอนเทนต์ ทั้งบทความ วิดิโอ ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม 4. วางแผนกลยุทธ์การสื่อออนไลน์ให้น่าสนใจ ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 5. ส่งเสริมการตลาดทั้งธุรกิจในรูปแบบ Online และ Offline 6. สามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์บน Social Media ต่างๆได้ คุณสมบัติ 1. จบปริญญาตรีขึ้นไป 2. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี 3. มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป ส่ง Resume ได้ที่ careers@ensurecomm.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 064-1685328 (คุณเดียร์)

รับสมัครงานตำแหน่ง Account Excutive Cambodia

เงินเดือน 20000+ หน้าที่รับผิดชอบ 1. มีความรู้เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว 2. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโซเซียลมีเดียในกัมพูชา 3. มีความรู้เกี่ยวกับการโฆษณา โปรโมทแบรนด์ และสินค้าอื่นๆ 4. มีความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอไอเดียของแต่ละแคมเปญได้ 5. สามารถติดต่อ ประสานงาน ประชุมร่วมกับลูกค้า และสรุปการประชุมได้ 6. สามารถเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาต่างๆกับลูกค้าได้ 7. สามารถทำงานอย่างมีระบบ รับแรงกดดัน และบริหารเองได้ คุณสมบัติ 1. อายุ 22 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. พูด อ่าน เขียน Cambodia ได้ 4. มีประสบการณ์ในการทำงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ส่ง Resume ได้ที่ careers@ensurecomm.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 064-1685328 (คุณเดียร์)

เปิดรับสมัครแล้ว! Project Manager

Job description/Responsibility : 1. Analysis and evaluation To find out the feasibility (Feasibility Study) of the system to be taken care of. ready to manage 2. Coordinate with customers, partners and employees, both internal and external teams. 3. Plan work, follow up with updates with accounting or related departments 4. Define Project Tracking Meeting (Meeting […]

เปิดรับ Ads Optimizer

Job Description/Responsibilities: – Set-up a campaign and execution, generating and testing ad tags for the campaign – Make sure that ad creative meets technical specifications and provides solutions when creative issues occur – Coordinate with internal teams to set-up campaigns – Provide support for account management team for progress report, optimization, and recommendations – Allocate […]

ตำแหน่งงาน : ฝึกงานสูงอายุ (Senior Intern) at Khon Kaen Office

ไม่จำกัดเพศ อายุ 60 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สนใจด้านการตลาด, ข่าวสาร, ประชาสัมพันธ์ หากมีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด และการบริหารจัดการ จะเป็นประโยชน์กับลูกๆหลานๆมาก

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการทั่วไป (Account manager/General manager) วัชรพล สุขภิบาล 5

วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของบริษัท เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัท

We worked on multi media video as production house and digital marketing business and websites, Application and SEO.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this