ตำแหน่งงาน : ฝึกงานสูงอายุ (Senior Intern) at Khon Kaen Office

ไม่จำกัดเพศ อายุ 60 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สนใจด้านการตลาด, ข่าวสาร, ประชาสัมพันธ์ หากมีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด และการบริหารจัดการ จะเป็นประโยชน์กับลูกๆหลานๆมาก

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการทั่วไป (Account manager/General manager) วัชรพล สุขภิบาล 5

วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของบริษัท เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัท

ตำแหน่งงาน : Project Coordinator ทำงานที่วัชรพล สุขาภิบาล 5

Ensure Communications รับสมัคร Senior Intern ไม่จำกัดเพศ อายุ 60 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สนใจด้านการตลาด, ข่าวสาร, ประชาสัมพันธ์ หากมีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด และการบริหารจัดการ จะเป็นประโยชน์กับลูกๆหลานๆมาก

We worked on multi media video as production house and digital marketing business and websites, Application and SEO.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this