06

บริหารและจัดการการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์

เราสามารถช่วยคุณทำการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ ด้วยการหาข้อมูลผ่าน Social Listening ระบุตัวอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสม รวมไปถึงผู้นำด้านความคิดที่มีอิทธิพลในการสร้างบทสทนาเกี่ยวกับองค์กร แบรนด์ สินค้าและบริการของคุณ
service---element-6
Media
KOL
Micro influencer
Macro influencer
Nano influencer
Influencer Management

Analyze a product or serviceProcess And target customers

How to analyze? Analyze what form our products or services are. What are our customers who really like? What is popular? Who follow?

Choose the right influencer

Choosing an influencer is not just anyone. Don’t choose just because other people chose each other, or just that person has a lot of followers. Must see if the majority of the people following influencers are clients or can be our customers.

Choose media that are suitable for products or services and suitable for influencers.

Let’s say the Influencer we choose is a blogger that only installs video. Our video content can Use this blogger because if we use a slide Those following him may feel that this post is not the identity of this blogger. Feel like advertising, etc.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this