เทคโนโลยีที่จะทำให้การเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดด ทำให้การเรียนในอนาคตจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาได้ มาดูกันว่าเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นทำได้อย่างไร

           หลักสูตรออนไลน์  (Massive Open Online Courses : MOOCs) กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะเข้าถึงได้ง่ายและมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ แม้แต่มหาลัยชั้น
ก็เริ่มนำหลักสูตรแบบนี้มาให้บริการ เป็นห้องเรียนที่คนทั่วโลกสามารถเข้ามาเรียนได้ไม่ว่าจะ
อยู่ที่ไหนก็ตาม ทั้งนี้ ความหลากหลายจากคนที่เข้ามาเรียนทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
เกิดการรับฟังความเห็นที่แตกต่างและความร่วมมือระหว่างผู้เรียน ผ่าน Video Conference ด้วย

           เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Virtual Reality : VR)  การจำลองสภาพแวดล้อมจริงผ่านแว่นตา VR  แว่นตัวนี้จะแสดงภาพแทนหน้าจอปกติซึ่งจะช่วยให้การเรียนสนุกยิ่งขึ้น ก่อนหน้านี้พัฒนามาสำหรับนักเล่นเกมส์ แต่ระยะหลังก็มีการประยุกต์ ให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น และนำมาใช้งานทางด้านการศึกษา เช่น ในวิชาดาราศาสตร์ ใช้ VR ท่องไปในจักรวาล วิชาประวัติศาสตร์ ไปสู่ช่วงสงครามเมื่อพันปีที่แล้ว เหมือนเราเข้าไปชมการต่อสู้ที่หนังสือเรียนกล่าวขานถึงในอดีต หรือนำไปใช้ทางด้านการแพทย์ให้นักเรียนแพทย์ได้ทดลองผ่าตัด เป็นต้น

เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีทำให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น แต่ท้ายที่สุดมนุษย์ก็ยังต้องแสวงหา ค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะโลกทุกวันนี้หมุนเร็วมาก ทุกคนต้องปรับตัว และเรียนรู้
อยู่เสมอ เพื่อที่จะอยู่รอดได้ในโลกอนาคต