ส่องฟีเจอร์ Instagram Double Stories เปลี่ยนแล้วดียังไง

          หลายคนคงเริ่มสังเกตแล้วว่าด้านบนของ Instagram มีความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในฟีเจอร์ stories จากแต่เดิมที่มีแถวเดียว แต่ในตอนนี้มีให้เห็นถึงสองแถว โดยเป็นการทดสอบฟีเจอร์ใหม่จาก Instagram ในการลองฟีเจอร์ Instagram Double Stories สำหรับผู้ใช้บางคน

          ต้องบอกว่าเป้าหมายของการเปลี่ยน IG Stories จากหนึ่งแถวเพิ่มขึ้นเป็นสองแถว ก็มาจากหตุผลคือต้องการดึงดูดให้ผู้ใช้ Instagram มีการใช้ฟีเจอร์ IG Stories มากขึ้น เนื่องจากการมองเห็น Instagram Stories แถวเดียว อาจทำให้ผู้ใช้มองไม่เห็นเนื้อหาที่ตัวเองอยากเห็น ทำให้ไม่มีความดึงดูดที่จะเปิดดู แต่การปรับให้เป็นสองแถว ทำให้สามารถเห็น Stories จากบัญชีอื่นๆ ได้เยอะขึ้น สามารถกดเลื่อนดูได้ง่ายขึ้น และดึงดูดให้เข้ามากดดูฟีเจอร์นี้ได้มากกว่าเดิม รวมถึงใช้ระยะเวลานานขึ้นในการใช้ Instagram Stories ซึ่งในอนาคต อาจมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่สำหรับ Instagram Stories ให้สามารถมองเห็นได้มากก่าสองแถว

          การให้ความสำคัญกับ Instagram Stories มาจำนวนผู้ใช้งานฟีเจอร์นี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2013 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงประมาณเท่าตัวในแต่ละปี จนทำให้ปริมาณคอนเทนต์ใน feed กับใน stories มีจำนวนที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากคอนเทนต์ใน stories เป็น unique content ที่มีการจำกัดระยะเวลาการรับชม สร้างขึ้นได้ง่าย เร็ว และสนุกสนาน ทำให้คาดการณ์ได้ว่า Instagram อาจเริ่มปรับตัวจากการเป็นแพลตฟอร์มของการเล่าความสนใจของผู้ใช้แต่ละคนผ่านรูปภาพ มาเป็นแพลตฟอร์มของการเล่าเรื่องราวของผู้ใช้งานผ่านวีดีโอและฟีเจอร์เสริมต่างๆ ซึ่งจะทำให้ Instagram กลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีความ friendly มากขึ้น มีคอนเทนต์ที่หลากหลายที่เป็น user generate content มากขึ้น ซึ่งก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าในอนาคตเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ Instagram ไปในทิศทางใด