วิธีที่จะทำให้รู้จักตัวเอง

วิธีที่จะทำให้รู้จักตัวเอง

การรู้จักตนเอง (Self-Awareness)  คือ การที่รู้ว่าตนเองเป็นใครและมีหน้าที่อะไร มีนิสัยแบบไหน มีความต้องการอย่างไร มีทักษะสำคัญอะไร ฯลฯ การรู้จักตัวเองจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เพราะการเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ย่อมทำให้บรรุลเป้าหมายที่ต้องการ จัดการความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

การรู้จักตนเองมากขึ้นจะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมของตนเองดีขึ้น รวมถึงเข้าใจผู้อื่นและพฤติกรรมของเขาเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น เราเป็นคนยิ้มยาก จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมคนอื่นไม่ยิ้ม
ให้เรา เมื่อเข้าใจดังนั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ยิ้มให้มากขึ้นหรือพูดทักทายคนอื่นก่อน เป็นต้น จากที่กล่าวไปข้างตนเป็นการรู้จักตนเองในด้านที่คนอื่นก็อาจจะรู้เช่นเดียวกัน แต่คนเรามัก
มีพฤติกรรมหรือนิสัยที่แม้แต่เจ้าตัวเองก็อาจไม่ทราบ เช่น การเป็นคนพูดเสียงดัง ตัวเราเองอาจไม่รู้ตัว
แต่ลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ดังนั้น เราจึงควรไถ่ถามความคิดเห็นกับครอบครัว เพื่อนร่วมงานว่าเราเป็นคนเช่นไร มีนิสัยต้องแก้ไขหรือปรับปรุงตรงไหนบ้างเพื่อปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น อาจกล่าวได้ว่า เราสามารถรู้จักตัวเองได้จากตนเองนั่นแหละ หมั่นสังเกตุว่าชอบหรือ
ไม่ชอบอะไร มุ่งไปสู่สิ่งที่ชอบและหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่ชอบ และเรียนรู้ตนเองจากผู้คนรอบข้างเพราะคนพวกนี้ก็เปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนออกมาเพราะเราต่างก็มีปฏิสัมพันธ์กันนั่นเอง

การรู้จักตัวเองแม้ว่าเป็นสิ่งที่ยาก แต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝึกกันได้ เพราะคนที่รู้จักตัวเองและประสบความสำเร็จ ก็ไม่ใช่ว่าจะรู้จักตัวเองตั้งแต่เกิด เขาก็ผ่านการฝึกฝนมาเช่นกัน เป็นกำลังใจให้คนที่กำลังแสวงหาหรืออยากรู้จักตัวเองทุกคนนะครับ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this