เพื่อนร่วมงานแบบไหนที่ใครๆก็อยากร่วมงานด้วย

เพื่อนร่วมงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในสถานที่ทำงาน เพราะหากได้เพื่อนร่วมงานที่ดี เคมีตรงกัน การประสบความสำเร็จในการทำงาน ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน เมื่อมีเพื่อนร่วมงานที่ดี ย่อมทำให้องค์กรเติบโต เจริญก้าวหน้าต่อไป เพราะทุกคนภายในองค์กรเปรียบเสมือนฟันเฟืองของเครื่องจักรที่ช่วยกันทำงานนั่นเอง  แล้วเพื่อนร่วมงานแบบไหนที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีที่จะนำพาให้องค์องค์และเราไปสู่ความสำเร็จได้? วันนี้ Ensure อยากจะนำเสนอ 7 คุณสมบัติของเพื่อนร่วมงานที่ใคร ๆก็อยากทำงานด้วย

 

1)มีน้ำใจ

หากเพื่อนร่วมงานเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาด ควรจะเข้าไปช่วยเหลือในส่วนที่เราทำได้โดยไม่ต้องมองว่านั้นเป็นงานหรือหน้าที่รับผิดชอบของเราหรือไม่

 

2)จริงใจ
นอกจากมีน้ำในต่อเพื่อร่วมงานแล้ว เราควรแสดงความจริงใจด้วย เช่น ความจริงใจในการทำงาน การเอาใจใส่งาน และ รับผิดชอบงานของตนเองให้ดี เพื่อให้การทำงานราบรื่นและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

 

 3)มีความเป็นมิตร
การที่แสดงความเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานจะทำให้เพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ กล้าที่จะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยน ขอความช่วยเหลือ และประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

4)ยิ้มแย้มแจ่มใส
รอยยิ้มเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดบนร่างกายมนุษย์ และรอยยิ้มเป็นสิ่งที่จะสร้างความเป็นมิตรและสดใสได้  เมื่อเรายิ้มก็จะสร้างบรรยากาศให้น่าอยู่กับคนรอบข้างได้มากขึ้น

 

5)คิดบวก
การมีเพื่อนร่วมงานที่คิดบวก มองเห็นสิ่งดี ๆ และโอกาส ต่าง ๆ ก็จะทำให้คนรอบข้างได้เจอสิ่งดี ๆ และเห็นโอกาสดี ๆ และ ทำให้บรรยากาศในการทำงานดีขึ้นด้วย

 

6)ชัดเจน
การสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ในการทำงานที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา จะช่วยให้เข้าใจในประเด็นงานที่ทำได้ดี และ ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

 

7)ประนีประนอม
การอยู่รวมกันของคนหมู่มากเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหาและข้อขัดแย้ง แต่หากเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งขึ้นควรประนีประนอมต่อกัน เพื่อไม่ให้ปัญหาเรื้อรัง ลุกลาม จนเกิดเป็น รอยร้าวระหว่างกันได้อีกด้วย