การตั้งเป้าหมายเพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ

จุดเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จคือการตั้งเป้าหมายในการใช้ชีวิตก่อน แต่เป้าหมายในการทำงานของเราไม่ใช่จะมีได้แค่เป้าหมายเดียว และการตั้งหมายให้ประสบความสำเร็จเราควรมองให้ไกล

วันนี้ Ensure จะมานำเสนอวิธีตั้งเป้าหมายในการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน โดยจะแบ่งเป็น 3 ระยะด้วยกัน

1.ตั้งเป้าหมายระยะยาว
คือ เราต้องวางเป้าหมายและมองภาพให้ออกว่า อนาคตเราต้องการอะไร และนำมาตั้งเป็นเป้าหมายระยะยาว ซึ่งเป้าหมายระยะยาวนี้จะกินเวลานาน อาจใช้เวลาหลายปี เช่น เราวางเป้าหมายที่จะไปเรียนต่อปริญญาโท ที่ต่างประเทศ ในอีกสองปีข้างหน้า ดังนั้นต้องมี เป้าหมายระยะสั้นและระยะกลางเข้ามาช่วย เชื่อมต่อให้เป้าหมายระยะยาวของเราประสบความสำเร็จ

 

2.เป้าหมายระยะสั้น
คือ เป้าหมายที่เราจะทำโดยใช้เวลาไม่นาน เช่นหนึ่งวัน หนึ่งสัปดาห์ เช่น การท่องคำศัพท์ ของประเทศที่เราจะไปเรียนให้ได้วันละ 5 คำ  และนำเป้าหมายระยะสั้นไปเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของเป้าหมายระยะกลาง และ ระยะยาว ต่อไป

 

3.เป้าหมายระยะกลาง

คือ คือการวางแผนเพื่อเตรียมตัวไปสู่เป้าหมายระยะยาว ที่เราตั้งไว้ให้สำเร็จ โดยมีเป้าหมายระยะสั้นมาคอย Support เป้าหมายระยะกลาง และเป้าหมายระยะกลาง จะนานเป็นเดือนเป็นปี เช่น การลงเรียนภาษา การศึกษาวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ การสอบชิงทุน

 

การตั้งเป้าหมายแต่ละระยะให้ชัดเจนและทำตามเป้าหมายแต่ละระยะให้สำเร็จ ก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีระบบและสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ยาก